Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do COCI E-MOTION Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14 03-876 Warszawa NIP 1132996333, REGON 38302719500000, KRS 0000779764.

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
COCI E-MOTION Sp. z o.o. używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

RODO
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka Prywatności informuje o celach, podstawach i sposobach przetwarzania danych osobowych Klientów i Usługobiorców Sklepu Internetowego przez COCI E-MOTION Sp. z o.o. oraz o prawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych.

2. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się wszelkie czynności wykonywane na danych osobowych, w szczególności ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, usuwanie lub niszczenie.

INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów/Użytkowników jest COCI E-MOTION Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14 03-876 Warszawa, NIP: 1132996333, REGON: 38302719500000, KRS: 0000779764 adres poczty elektronicznej: info@cycledenis.pl.

2. Przetwarzaniu podlegają:
a. dane osobowe przekazane w procesie rejestracji
b. dane przekazywane na skutek kontaktu z COCI E-MOTION Sp. z o.o. (wiadomość przesłana przez Klienta/Usługobiorcę adres e-mail lub na adres siedziby COCI E-MOTION Sp. z o.o.),
c. dane osobowe zebrane przez COCI E-MOTION Sp. z o.o. podczas korzystania ze Sklepu Internetowego tj. w szczególności dane odnośnie czasu i częstotliwości logowania na Konto, rodzaju przeglądarki, z której korzysta Użytkownik, numer IP urządzenia, z którego nastąpiło logowanie,
d. dane osobowe zebrane przez COCI E-MOTION Sp. z o.o. za pomocą plików Cookie i innych podobnych technologii, tj. w szczególności Google Analytics.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji Konta i następczego utrzymania Konta, w tym historii transakcji, realizacji transakcji, w celu realizacji uzasadnionego interesu COCI E-MOTION Sp. z o.o., tj. budowania wizerunku COCI E-MOTION Sp. z o.o. przez kontakt z Klientem/Usługobiorcą (zapytania dotyczące oferowanych Produktów, funkcjonowania Sklepu Internetowego, czy, zgłoszenia problemu technicznego) oraz możliwości wykazania prawidłowości realizacji transakcji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika, także w celach marketingowych, przesyłania ofert handlowych w postaci Newslettera.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz:
a. zgoda Klienta/Usługobiorcy w zakresie: rejestracji i następczego utrzymania Konta, w tym historii transakcji, działań marketingowych, przesyłania ofert handlowych, wykorzystania plików Cookies i innych narzędzi analitycznych,
b. realizacja umowy w zakresie sprzedaży Produktów i odpowiedzi na zapytania ofertowe,
c. uzasadniony interes COCI E-MOTION Sp. z o.o. w zakresie: budowania wizerunku COCI E-MOTION Sp. z o.o. poprzez kontakt z Użytkownikiem, wykazania prawidłowości realizacji transakcji,
d. przepis prawa w zakresie dokonywania rozliczeń księgowych i podatkowych, a nadto podstawą realizacji przetwarzania danych osobowych może być: realizacja prawnego obowiązku nałożonego na COCI E-MOTION Sp. z o.o. tj. w szczególności przekazania danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu właściwym organom państwowym, w tym organom ścigania i skarbowo-podatkowym.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a. do momentu odwołania zgody na: utrzymywanie Konta, przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, przesyłania ofert handlowych w postaci Newsletter do momentu cofnięcia zgody,
b. realizacji transakcji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z transakcji,
c. do wyczerpania zapytania Użytkownika kierowanego do COCI E-MOTION Sp. z o.o. w sposób kompleksowy,
d. do momentu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na COCI E-MOTION Sp. z o.o., w szczególności wyczerpania zapytań właściwych organów państwowych, w tym organów ścigania i skarbowo-podatkowych.

6. Dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmioty obsługujące płatności elektroniczne, firmy kurierskie, podmioty oferujące narzędzia komunikacji elektronicznej, podmioty oferujące narzędzia marketingowe, podmioty wspierające w zakresie teleinformatycznym, biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi pomocy prawnej.

7. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki, w ramach przekazywania danych osobowych odbiorcom, o którym mowa w pkt.6. Odbiorcy zapewniają odpowiedni poziom ochrony przekazywanym danym osobowym, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym przystąpienia do porozumienia Privacy Shield.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku braku ich podania nie będzie możliwa rejestracja i utrzymanie Konta, realizacja transakcji, przesyłanie informacji marketingowych i ofert handlowych, kontakt zwrotny COCI E-MOTION Sp. z o.o. w przypadku wystosowania zapytania.

PRAWA KLIENTÓW/ USŁUGOBIORCÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient/Usługobiorca ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

2. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest jego zgoda, Klient/ Usługobiorca może w każdej chwili odwołać zgodę, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.

3. W przypadku naruszenia danych osobowych, Klient/ Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Żądanie skorzystania z praw, o których mowa w ust. 1-2 powyżej Klient/ Usługobiorca przesyła na skrzynkę mailową: info@cycledenis.pl.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych jest prowadzone zgodnie z zasadami adekwatności, celowości i minimalizmu, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, Kont i Newslettera, w tym do podnoszenia ich funkcjonalności, prawidłowego wykonania umowy zawieranej pomiędzy Klientem/ Usługobiorcą oraz w celu należytego zabezpieczenia praw i interesów obu stron.

2. COCI E-MOTION Sp. z o.o. dokłada najwyższej staranności, by przetwarzane dane były merytorycznie poprawnie i aktualne. Merytoryczna poprawność i aktualność danych zależy w dużej mierze od Klientów/ Użytkowników. Użytkownicy niezwłocznie poinformują COCI E-MOTION Sp. z o.o. o wszelkich zmianach dotyczących ich danych.

3. Przetwarzanie danych odbywa się z najwyższą starannością dla zachowania ich bezpieczeństwa, przy zachowaniu odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych. W związku z rozwojem nowoczesnych technologii oraz możliwością podjęcia przez osoby trzecie działań niezgodnych z prawem i naruszających interesy Klientów/ Usługobiorców, zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i integralności danych nie jest możliwe. Klienci/ Usługobiorcy są świadomi tego ryzyka i akceptują je.

4. Dane osobowe nie są przetwarzane są w sposób automatyczny.

KONTAKT

Właściwą do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi Klientów/Usługobiorców jest skrzynka mailowa: info@cycledenis.pl.

ZMIANA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

1. COCI E-MOTION Sp. z o.o. ma prawo do zmiany Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, że wprowadzenie zmian nastąpi przy dołożeniu najwyższej staranności dla zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez zastosowanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych adekwatnych do zidentyfikowanych przez Fiets Cycles zagrożeń bezpieczeństwa danych.

2. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie przekazana Użytkownikowi przy pierwszym logowaniu po zmianie Polityki prywatności w formie komunikatu.

3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się ze zmienioną Polityką Prywatności. Akceptacja zmienionej Polityki Prywatności jest warunkiem dalszego używania Konta w Sklepie Internetowym.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Infolinia:

Telefon: 538 684 116

Email: info@cycledenis.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl